ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಯುಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪತ್ರ

November 5, 2020 CCD KSP 0

ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಯುಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ Dg&Igp ರವರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಜ ಸಂಗತಿ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ , ಈ […]